Blues (variación)

Photos: G. M.


Blues


Photos: G. M.Concierto de Cámara
Photos: G. M.
Gracias Carina!

tríptico

Photos: G. M.visionesPhotos: G. M.


santa rita

Photos: G. M.redes


Photos: G. M.


graffitis
Photos: G. M.muros


Photos: G. M.esquinasPhotos: G. M.

Flamenco


Photos: G. M.


variacionesPhotos: G. M.


Composition M
Photo: G. M.
S/N
Photos: G. M.Barrios de ayer

Photos: G. M. & PhotoShop


maestros
Photos: G. M.